Ga naar de inhoud

Stem van Opsterland is een platform voor burgerparticipatie

Deze pagina licht ieder onderdeel van het platform toe. Meer informatie over ieder onderdeel vind je door te klikken op de knoppen hieronder.

Discussies

Bij het onderdeel discussie deel en bespreek je je mening met anderen. Ook kun je hier een initiatief delen, dat via andere onderdelen op Stem van Opsterland tot concrete acties van de gemeente kan leiden.

  • Je kan een discussie starten, reageren op berichten en aangeven met welke berichten je het (on)eens bent. Om dit te kunnen doen, moet je je wel eerst aanmelden.
Knoppen om een debat te waarderen
Knoppen om aan te geven of je het “Eens” of “Oneens” bent met een discussiebericht.

Initiatieven

In dit onderdeel deel je je initiatief met de gemeente en kun je reageren op initiatieven van anderen. De initiatieven hebben voldoende steun nodig, voordat hierop gestemd kan worden. Als een initiatief veel stemmen krijgt, wordt het uitgevoerd door de gemeente.

Knop waarmee je een initiatief kan steunen.
Knop waarmee je een initiatief kan steunen.

Ideeën

In het onderdeel ideeën krijgen inwoners zeggenschap over de besteding van gemeentebudgetten.

De fases 'steunen' en 'stemmen'
De fases 'steunen' en 'stemmen'

Peilingen

Het peilingen onderdeel wordt geactiveerd elke keer wanneer een voorstel 1% steun krijgt en tot stemming over gaat, of als de gemeente een vraagstuk en besluit aan de inwoners wil voorleggen.

  • Om mee te kunnen doen aan een peiling moet je je aanmelden en je account verifiëren.

Open plannen

In het onderdeel plannen krijg je inspraak in het opstellen en aanpassen van officiële stukken. Je kunt in dit onderdeel ook je mening geven over het huidige beleid en hier ontstaan er plannen vanuit eerdere discussies.

  • Om te participeren bij de open plannen moet je aanmelden en je account verifiëren.