Ga naar de inhoud
Ideeën

De Gordyk oan set

De uitslag is bekend!

Toelichting

Huidige fase

Uitslag

Fases

Informatie

-

€ 200.000,- voor goede ideeën uit én voor Gorredijk

Gemeente Opsterland vraagt inwoners van Gorredijk om ideeën in te dienen welke bijdragen aan Gorredijk en stelt hier € 200.000,- voor beschikbaar.

Ideeën indienen

Inwoners van Gorredijk kunnen van 17 oktober t/m 11 december 2022 ideeën indienen via stemvan.opsterland.nl. Ideeën kunnen bijvoorbeeld gaan over de fysieke inrichting van Gorredijk of het organiseren van een activiteit voor jong en oud. 

Aan 'De Gordyk oan set' is een aantal spelregels gebonden. Bekijk eerst de spelregels voordat u uw idee indient. 

Hulp nodig? Vragen?

In de periode dat ideeën kunnen worden ingediend is er iedere dinsdag van 14.30-16.30 uur iemand aanwezig in de Bibliotheek Gorredijk (Schansburg 1) om vragen te beantwoorden en eventueel te helpen met indienen van het idee.

Favoriet(en) kiezen, toetsing en stemmen

Van 12 december 2022 t/m 8 januari 2023 kunnen dorpsgenoten hun favoriet(en) kiezen. De meest favoriete ideeën worden vervolgens door de gemeente Opsterland getoetst aan de spelregels en op haalbaarheid. De haalbare plannen komen terug op het platform voor een stemronde. De plannen met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage om de plannen uit te voeren. 

Regio Deal Zuidoost Friesland

Het project De Gordyk oan set! is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Meer informatie over de Regio Deal is te vinden op www.regiodealzuidoostfriesland.nl.

Maak een account aan

Ideeën indienen

-

In deze fase kunnen inwoners ideeën delen op de website. Vul alle informatie in die u wilt vertellen over uw idee: waarom is het een goed idee? Wat draagt het bij aan de gemeente? Is het eenmalig of voor een lange periode? Hoeveel geld is er nodig en wat heeft u nodig? Wanneer u al iets verder bent, kunt u ook een plan van aanpak en/of een begroting toevoegen.

Houd er rekening mee dat, wanneer uw idee de meeste stemmen krijgt, u samen met buren/vrijwilligers en de gemeente zorgt dat uw idee wordt gerealiseerd.

Lees hier de spelregels

Kies uw favoriet

-

In deze fase kunt u aangeven welke ideeën u enthousiast maken. Doe dit door uw favoriete idee te steunen via de knop 'Maak favoriet'. Bovendien kunt u op ideeën reageren. Vindt u dat een idee meer steun moet krijgen? Deel het idee dan via social media of start uw eigen campagne in de buurt!

Bekijk hier alle ideeën

Toetsing

-

In deze fase worden de meest favoriete ideeën door de gemeente getoetst. Dit houdt in dat we onderzoek doen of het idee voldoet aan de spelregels, of het haalbaar is en wat de kosten zijn. De beste ideeën gaan door naar de volgende fase 'Stemmen'. 

Bekijk hier alle ideeën

Stemmen

-

In deze fase kunt u op de geselecteerde ideeën stemmen! 

Het kan zo zijn dat er een vast budget is. In dat geval kunt u als individu aangeven hoe u dat budget zou verdelen. Dit doet u door ideeën toe te voegen aan uw stembus, totdat u het budget hebt opgemaakt.

Net als in de fase 'Kies uw favoriet' kunt u een idee meer onder de aandacht brengen door het idee te delen op social media of door een campagne te starten.

Uitslag

-

In deze fase wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt. De winnende ideeën zullen in de loop van de tijd worden uitgevoerd. Hier houden wij jullie van op de hoogte! Hoe het staat met de uitvoering delen we namelijk op de website www.opsterland.nl en op de pagina mijlpalen.

De Gordyk oan set

€200.000

Vragen?

Ga naar de pagina %{link}.