Ga naar de inhoud

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van het web verwijst naar de mogelijkheid van toegang tot het web en de inhoud ervan door alle mensen, ongeacht de (fysieke, intellectuele of technische) handicaps of zaken die zich door de context in het gebruik voordoen (technologisch of omgeving).

Wanneer websites zijn ontworpen met toegankelijkheid in het achterhoofd, kunnen alle gebruikers toegang tot inhoud in gelijke omstandigheden krijgen, bijvoorbeeld:

  • Het beschikbaar stellen van alternatieve tekst bij afbeeldingen kan blinde of visueel beperkte deelnemers op die wijze toegang verschaffen tot de informatie.
  • Wanneer video's ondertitels hebben begrijpen deelnemers met gehoorproblemen deze ook.
  • Als de inhoud in een eenvoudige en ge├»llustreerde taal zijn geschreven, zijn deelnemers met leerproblemen beter in staat om hen te begrijpen.
  • Als de deelnemer beschikt over mobiliteitsproblemen en het is moeilijk om de muis te gebruiken, dan helpen de alternatieven met het toetsenbord bij navigatie.

Sneltoetsen

Om te kunnen navigeren via deze website op een toegankelijke manier is een groep van sneltoetsen geprogrammeerd. Deze combinaties van sneltoetsen organiseren de belangrijkste onderdelen van de website op een heldere manier.

Sneltoetsen voor het navigatiemenu
Toets Pagina
0 Homepagina
1 Debatten
2 Voorstellen
3 Votes
4 Participatory budgets
5 Plannen

Afhankelijk van het besturingssysteem en de browser die je gebruikt, zullen de toetsencombinaties als volgt zijn:

Toetsencombinatie afhankelijk van het besturingssysteem en browser
Browser Toetsencombinatie
Explorer ALT + sneltoets en ENTER
Firefox ALT + CAPS + sneltoets
Chrome ALT + sneltoets (CTRL + ALT + sneltoets voor MAC)
Safari ALT + sneltoets (CMD + sneltoets voor MAC)
Opera CAPS + ESC + sneltoets

Tekstgrootte

Het toegankelijke ontwerp van de website zorgt ervoor dat de deelnemer de tekstgrootte zelf kan bepalen. Dit kan op verschillende manieren worden aangepast, afhankelijk van de browser die gebruikt wordt.

Browser Te ondernemen actie
Explorer Weergave > tekstgrootte
Firefox Weergave > grootte
Chrome Instellingen (pictogram) > Opties > Geavanceerd > Web Content > tekstgrootte
Safari Weergave > zoom in/zoom uit
Opera Weergave > schaal

Een andere manier om de tekst te wijzigen is om sneltoetsen van je toetsenbord te gebruiken zoals gedefinieerd in browsers, in het bijzonder de toetsencombinatie:

  • CTRL en + (CMD en + bij MAC) Vergroot de tekstgrootte
  • CTRL en - (CMD en - bij MAC) Vermindert de tekstgrootte

Compatibiliteit met standaarden en visuele vormgeving

Alle pagina's van deze website voldoen aan Toegankelijkheidsrichtlijnen of generieke principes van toegankelijk ontwerp zoals opgesteld door de werkgroep WAI abbr> behorend bij W3C.